Symbol Link – Game ChallengesANDREY NOVIKOVGratis Il Tetris è stato ideato in Russia nel 1984 da Aleksej Pažitnov (Alexey Pajitnov), da…